Algemene voorwaarden 2024

Sarah Sneiders Fotografie 
Lindendries 28 - 1730 Asse
BTW-nummer: BE 0753.846.683
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Sarah Sneiders Fotografie. Door het boeken van een fotosessie verklaart de klant zich akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.
Foto's gemaakt door Sarah Sneiders Fotografie kunnen gepubliceerd worden op website en social media en kunnen gebruikt worden in digitale brochures van de fotograaf. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan voor de fotosessie per e-mail op de hoogte te brengen.
De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen. Cadeaubons blijven 1 jaar geldig.
Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.
Facturen voor een fotosessie moeten worden betaald binnen de 14 dagen na de factuurdatum en vóór de dag van de fotosessie. De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE30 6451 0753 1811 na toezending van de factuur.
De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.
De foto's worden bewerkt in de stijl van de fotograaf en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere bewerkingen. Foto’s bijsnijden is niet toegestaan.
Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen niet verkregen worden. Uit die selectie kiest de klant de gewenste foto’s voor aanlevering. Het aantal foto’s in de selectie kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de sessie, de weersomstandigheden, de locatie,.. Een fotosessie omvat standaard kleurfoto’s en soms ook enkele zwart/wit foto's. De keuze tussen zwart/wit en kleur wordt genomen door de fotograaf.
Na de fotosessie krijgt de klant binnen 2 à 4 weken een link naar een online galerij. Voor fotosessies van meer dan een uur en voor fotoreportages van feesten (huwelijk, doopsel, communie, verjaardag,... geldt een langer verwerkingstermijn die de fotograaf zal meedelen (tussen de 4 en de 12 weken). De foto’s in de galerij zijn in lage resolutie en voorzien van een logo in het midden van de foto. De foto’s kunnen niet worden gedownload en dienen louter als bezichtiging voor het selecteren van de gewenste foto’s. Screenshots nemen en/of foto’s hieruit delen online is niet toegestaan. Wenst de klant meer foto’s dan het aantal foto’s ingegrepen in het geboekte pakket dan kunnen die bijgekocht worden aan 20 euro per stuk. De hele galerij kopen kan ook. 
Voor locaties binnen de 20km vanaf Asse wordt er geen extra kilometervergoeding aangerekend. Vanaf 20km wordt er een kilometervergoeding van 0,45 euro/km aangerekend.
De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.
Een fotosessie van Sarah Sneiders Fotografie is onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven steeds eigendom van de fotograaf. Persoonlijk gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.
Foto’s publiceren op social media van de klant is toegestaan mits de fotograaf duidelijk vermeld én getagd wordt (@sarahsneiders.fotografie). Gebruik van filters is niet toegestaan (ook niet zwart-wit). Foto’s mogen niet gecropt worden.
Voor, tijdens of na de fotosessie is de fotograaf niet aansprakelijk voor
- schade bij de opdrachtgever;
- indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;
- lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;
- verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.
De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.
© 2024 Sarah Sneiders Fotografie